Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại

Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại 01
Văn hiến Kinh kỳ, một câu chuyện lịch sử hào hùng của nước Việt Nam thế kỉ XIX

Văn hiến Kinh kỳ là môt câu chuyện lịch sử hào hùng về đất nước Việt Nam trong thế kỷ XIX được tái hiện lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật cung đình và nghệ thuật truyền thống Huế, làm nổi bật lên công cuộc xây dựng Kinh đô, thực thi chủ quyền đất nước, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống thanh bình với những giá trị được sáng tạo nên của một đất nước văn hiến, độc lập trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại 02

Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại 03
Ngàn năm Văn hiến, xây dựng kinh đô Phú Xuân

Chương trình được dàn dựng và thực hiện một cách công phu trên cơ sở xâu chuỗi các sự kiện lịch sử để làm nổi bật 5 Di sản Văn hóa của Huế được thế giới công nhận: Quần thể Di tích Cô đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.

Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại 04
Vươn khơi vượt biển, mở rộng bờ cõi
Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại 05

Thuận Hóa-Phú Xuân xưa, đất Kinh kỳ được tái hiện lại 06
Đất nước thái bình

CHương trình kéo dài trong thời gian 90 phút với sự tham gia biểu diễn của 400 diễn viên, nghệ sĩ, được cấu trúc theo 3 chương: Thống nhất giang sơn, Đất nước thái bình và Ngàn năm văn hiến, mỗi chương có nhiều cảnh diễn, đan xen tương ứng với 14 hồi, được kết nối với nhau bằng thủ pháp đồng hiện làm nổi bật lên chủ đề di sản được khai mở, phát triển theo lịch sử một cách đầy thi vị. Và đây cũng là lần đầu tiên, khán giả được thưởng thức một chương trình sử thi đặc biệt, khái quát toàn bộ các giá trị văn hóa Huế qua các loại hình di sản.

Quốc Trực- báo Pháp luật


Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3