Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, hãy trải nghiệm cuộc sống nơi đây

Tìm cơ hội ở Sài thành, nghĩa là bạn sẽ phải chuẩn bị cho những sóng gió đầu tiên của cuộc đời mà nơi đây sẽ lạnh lùng dạy cho bạn hiểu rằng: không có gì là không cần phải nỗ lực. Không có việc làm miễn phí, không có bữa ăn miễn phí. Đây không phải là nơi để mình có thể vô tư “ra sau vườn ngắt cọng rau, bắt con cá cho qua bữa”. Ở Sài thành, không nỗ lực vận động sẽ bị đào thải.

Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 1

Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 2
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 3
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 4
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 5
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 6
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 7
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 8
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 9
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 10
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi! - Ảnh 11

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3